آنچه در این مطلب می خوانیم: آنچه حسابداران معمولی انجام می دهند راه حل چیست؟ دیتابیس چیست که با آن می توان کارها را سریعتر…