هوش مصنوعی یا Artificial Intelligent گرایش نسبتا جدیدی در علوم است که می‌خواهد تحولات اساسی در زندگی مردم ایجاد کند. می‌توانیم بگوییم هوش مصنوعی ترکیبی…