دسته: آمار و داده کاوی

آمار و داده کاوی

روش AHP چیست ؟ 

در بسیاری از موارد به فرآیند تصمیم‌گیری به اطلاعات مناسب و سرعت عمل احتیاج دارد. برخی از افراد به واسطه دسترسی به منابع یا سرعت…