تیم سازی چیست؟

یک تیم شامل تعدادی از افراد است که دارای توانمندی ها و مهارت های مختلفی هستند و برمبنای هدف و چشم انداز مشترک شان با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند. متأسفانه در برخی از مناطق روحیه کار تیمی، کمتر در آموزش های فردی قرار گرفته و باعث شده تا صاحبان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا برای داشتن سود بیشتر، بسیاری از مسئولیت ها را تنها به دوش بکشند و به این صورت موجب شکست زود هنگام خود شوند.

آنچه در تیم سازی بسیار مهم است وجود خلاقیت در فردی و تیمی است که موجب بالندگی و رشد کسب و کارها می‌شود؛ از این رو سازمان ها، مدیران و حتی افراد شاغل در شرکت های موفق به دنبال افزایش خلاقیت های فردی و تیمی خود هستند و از روش هایی مانند شش کلاه فکری برای کسب موفقیت بهره می‎برند.

چرا تیم سازی اهمیت بسیاری دارد؟

چرا تیم سازی اهمیت بسیاری دارد؟

کارکردن در قالب یک تیم دارای ارزش ها و مزیت های فراوانی است که باید ساعات بسیاری درمورد آن مطالعه کرد. ضرورت تیم سازی در مزایای آن نهفته است، مزایایی همچون:

 • انجام بهتر امور
 • کاهش استرس به دلیل تقسیم بندی شفاف وظایف
 • ایجاد اعتماد متقابل در میان اعضاء
 • افزایش بازدهی کارهای محوله
 • به جود آمدن مسئولیت پذیری و چرخش مسئولیت
 • وجود رقابت مثبت میان اعضاء تیم منجر به ارتقاء سطح دانش فنی آن ها میشود
 • پشتیبانی و حمایت اعضاء از رهبر تیم
 • باور به، موفقیت نهایی تیم

آموزش تیم‌ سازی و کار تیمی

کسب بهترین نتایج در سازمان‌ها به واسطه انجام فعالیت‌های تیمی ممکن می‌شود.

کارتیمی باعث ترویج خلاقیت، حل بهتر مشکلات، ایجاد انگیزه در افراد و ارتقای بهره‌وری می‌شود.

از طرفی چالش هایی در تیم سازی وجود دارد.

افراد سلایق، اخلاق و امیال متفاوتی دارند

حال چطور می شود از این افراد یک تیم خوب ساخت؟

چطور تیم سازی کنیم و کار تیمی چطور به بهترین شکل انجام می شود؟

در دوره آموزشی تیم سازی می‌آموزیم چگونه این مهارت ها را کسب کنیم.

در دوره آموزش تیم‌سازی خواهید آموخت

 • مفهوم ارزش را شناسایی کنید.
 • قوانین کارگروهی را شناسایی کنید.
 • ویژگی‌های یک تیم را شناسایی کنید.
 • روش‌های تصمیم‌گیری در تیم را به کارببرید.

بیشتر بدانیم : آموزش کامل تیم سازی